Työnohjaus

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

Työnohjaus on oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on tavoitteellista, säännöllisesti toistuvaa toimintaa, joka tukee perustehtävää ja lisää työn laatua.

HYÖDYT

Työnohjaus luo mahdollisuuden

  • työyhteisön yhteisten tavoitteiden selkiytymiseen
  • ammatilliseen kasvuun
  • pohtia onnistumisia ja haasteita
  • löytää uusia näkökulmia ja tehdä oivalluksia
  • lisätä yhteistyön sujumista
  • tulla kuulluksi
  • purkaa työpaineita

Työnohjaus on työryhmän voimavara, joka maksaa hintansa takaisin työhyvinvoinnin lisääntymisenä.

Copyright 2017

Työnohjaus Sari Seppälä - Oivalluksen ilo

Y- tunnus: 2736211-6