Life Coach

MITÄ LIFE COACHING ON?

Life Coaching on ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävää elämäntaidon valmennusta. Valmennus on aina luottamuksellista ja asiakkaan omia arvoja kunnioittavaa. Valmennuksessa asiakas itse määrittelee merkitykselliset ja iloa tuottavat tavoitteet.  Valmennus on ratkaisukeskeistä ja eteenpäin vievää. Tuloksia syntyy nopeasti kannustavan yhteistyön avulla. Tapaamisilla valmentaja esittää asiakkaalle kysymyksiä, jotka aktivoivat asiakkaan ajattelua. Kysymyksiin vastaamalla asiakas löytää itsestään tarmoa saavuttaa tavoittelemansa asiat.

MIKÄ ON VALMENNUKSEN TARKOITUS?

KENELLE LIFE COACHING SOPII?

  • lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia itselle sopivien tavoitteiden avulla
  • kannustaa valmennettavaa positiivisiin muutoksiin elämän eri osa-alueilla
  • auttaa oman elämän haltuun ottamisessa
  • auttaa tuntemaan itseään paremmin ja päästä elämässä eteenpäin

Life Coaching sopii ihmisille, jotka pohtivat omaa kehittymistään tai ovat jonkinlaisessa  muutoskohdassa elämässään ja tarvitsevat apua suunnan valitsemisessa. Valmennus ei anna valmiita vastauksia vaan auttaa asiakasta löytämään itse omat vastauksensa ja oikean suunnan elämässään. Life Coach -valmennus sopii parhaiten sellaisille ihmisille, jotka uskaltavat avoimesti kyseenalaistaa omia juurtuneita käsityksiään ja tarkastella maailmaa uusista näkökulmista.

Life Coach -valmennusta voidaan hyödyntää itsensä sekä työyhteisöjen kehittämisessä.

Copyright 2017

Työnohjaus Sari Seppälä - Oivalluksen ilo

Y- tunnus: 2736211-6